انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سازمان بهداشت جهانی ادعای «مخفی‌کاری» ایران در موضوع کرونا را رد کرد