انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کارشناس عراقی: کاخ سفید از طریق متحدانش، تشکیل کابینه «علاوی» را ناکام گذاشت