انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

جزئیاتی از اجرای طرح بسیج ملی 300 هزار اکیپ سلامت مقابله با کرونا از زبان مشاور وزیر بهداشت