انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

خانواده‌ها نگران فرزندان سرباز خود نباشند/ پادگان‌ها ایزوله هستند