انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

امروز در کنگره آمریکا؛ پمپئو درباره ترور سردار سلیمانی جواب پس می‌دهد