انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو فردا به کابل سفر می‌کنند