انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تعویق جلسه رای اعتماد به کابینه جدید عراق / علاوی تابعیت انگلیسی خود را لغو کرد