انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آمریکا از تعویق مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرد