انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

نزولی شدن منحنی ابتلا به کرونا در هفته های آتی