انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رویترز: خدمات هوایی کویت و عراق به ایران تعلیق شد