انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر بهداشت: بیماران کرونا تحت نظرند/ هر اطلاعاتی داشتیم اعلام کردیم