انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اعلام آمادگی «مقاومت ملی سوریه» برای پیوستن به صفوف ارتش در برابر تجاوز ترکیه