انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بیش از 84 هزار رای اولی در تهران/آماده‌سازی مدارس برای روز جمعه