انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

حج و عتبات عالیات حذف ویزای عراق برای ایرانیان در ماههای رجب تا رمضان