انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اعلام موضع اوکراین پس از سفر دبیر شورای امنیت ملی این کشور به ایران