انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

إيران تدشّن 18 مجمعا بتروكيماويا حتى 2022