انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

700 میلیون دلار ارز واردات دارو کاهش یافت