انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بعد از آلمان؛ ایتالیا ماه آینده میزبان نشست درباره لیبی خواهد بود