انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رسوایی سعودی‌ها در یمن؛ حتی مجری العربیه به دروغ عربستان می‌خندد