انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

طرح‌های نظامی حاج قاسم کمترین هزینه و بیشترین پیروزی را داشت/ آمریکا باید خاک عراق را ترک کند