انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

نسبت «اسلامیت» و «ایرانیت» در وصیتنامه شهید سپهبد سلیمانی