انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

پیشی گرفتن سندرز از بایدن در نظرسنجی‌های «نوادا»