انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

همتی: ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم