انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سنای آمریکا در پی محدود کردن محدودیت اختیارات نظامی ترامپ علیه ایران