انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

امیر پوردستان: نیروهای مسلح ‌ایران هیچ‌گاه غافلگیر نمی‌شوند / پاسخ کوبنده‌‌ای به کوچک‌ترین تهدید‌ دشمن می‌‌دهیم