انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اذعان شبکه صهیونیستی به حضور «انبوه جمعیت» در راهپیمایی 22 بهمن