انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر کشور: تعداد نامزدهای مجلس به 7100 نفررسید