انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ممانعت ائتلاف سعودی از ورود تجهیزات بیماران سرطانی به یمن