انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رقیب هم‌حزب ترامپ از رقابت انتخاباتی با او انصراف داد