انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اهدای یک میلیون ماسک دیگر به کشور چین/ ماسک «ضد کرونا» نداریم