انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ظریف: آمریکا شجاعت مبارزه مستقیم با شهید سلیمانی را نداشت