انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اعلام نتایج قطعی رقابت درون حزبی آیووا/بوتجج با یک دهم درصد بر سندرز پیروز شد