انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

نتیجه آزمایش بیمار مشکوک به کرونا در زنجان منفی اعلام شد