انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

حمایت از بازی‌های موبایلی در دستور کار نیروهای مسلح است