انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آیا تروریسم سعودی صبر هم پیمانان را لبریز کرده است؟!