انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شورایعالی انقلاب فرهنگی هفته آینده با حضور تمامی اعضا برگزار می شود