انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

شمخانی: ثبات و امنیت پایدار اصلی ترین راهبرد جمهوری ایران در منطقه است