انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مشاور امنیت ملی افغانستان: آماده هر نوع همکاری برای مقابله با تروریسم در منطقه