انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

۷هزار ۵۶۰ دانش آموز در مدارس نمونه دولتی مشغول به تحصیل هستند