انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از ۹۷ به قبل