انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دشمن نتوانست صادرات نفت ایران را صفر کند/همچنان نفت می فروشیم