انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran, Oman review Muscat initiative to lift sanctions on Tehran: FM