انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبرمعظم انقلاب امروز برگزار می‌شود