انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

آیا امریکایی‌های طرفدار فلسطین به ترامپ رأی می‌دهند؟