انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر اسرائیلی: فشارهای بین‌المللی باعث نمی‌شود جنگ را متوقف کنیم