انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کرملین: هیچ تماسی با کشورهای غربی در رابطه با بررسی حمله تروریستی در کروکوس برقرار نشده است