انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیس‌جمهور: 1403، سال رونق، تولید، اقتصاد و کاهش تورم خواهد بود