انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

یک لیتر بنزین در کشورهای مختلف دنیا چند دلار هزینه دارد؟