انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

این افراد برای دریافت زمین رایگان و تسهیلات 550 میلیونی اقدام کنند