انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

خاندوزی: وزیر صمت به زودی در مورد خودرو مصاحبه خواهد کرد+فیلم